Lisinia Doğa Okulu

Lisinia Doğa “eğitim” kavramını toplumsal gelişim ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak görmektedir. Bu temelden yola çıkarak merkezde yapılan tüm uygulamalarda farklı nitelik ve yaş gruplarına hitap edecek eğitim çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu eğitimlerin tümü uygulamalı olarak sürdürülmekte ve uzmanlar yardımıyla hazırlanan modüller gönüllüler tarafından 7’den 70’e tüm bireylerin katılımıyla uygulanmaktadır.

2011 yılında başlatılan Lisinia Doğa Okulu projesi kapsamında Burdur Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izin kapsamında Burdur ili, ilçeleri ve köylerindeki tüm ilköğretim ve lise öğrencileri belirlenmiş program dahilinde Lisinia Doğa Okulu’na katılmakta ve okuldan birer “Doğa Gönüllüsü” ol...

Devamını Oku

Gönüllü doğa koruyucusu

Lisinia Doğa oluşturduğu model ile örnek teşkil ederek öncelikle bölge ve ülke, sonrasında ise dünya genelinde gelecek nesillerin doğaya saygılı birer birey olarak yetiştirilmesi hedefiyle yola çıkmıştır. Bu hedefe ulaşmak için, günlük hayatlarında “dünya üzerinde bıraktıkları izleri umursayarak yaşayan insanlara” ihtiyaç vardır.

Gönüllülük kavramı ile paralel olarak ilerletilen Gönüllü Doğa Koruyucusu projesindeki hedefimiz Lisinia Doğa olarak oluşturduğumuz program dahilinde ülkemiz ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gönüllüleri birer doğa koruyucusu olarak yetiştirmektir.

Bu amaçla proje kapsamında merkeze gelen bireyler;

    • Lisinia Doğa Okulu kapsamında eğitmen olabilmek için “eğitmen eğitimi” programına dahil olur...
Devamını Oku

Ekolojik üretim ve doğa dostu tarım uygulamaları

Ekolojik (Organik, Biyolojik) tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında alternatif olarak ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Kaynakların en iyi şekilde kullanımına dayanarak yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi korumayı amaçlayan ekolojik tarım sisteminde, sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçların ve hormonların kullanımı yasaklanmıştır. Toprak verimliliği, hastalık ve zararlılardan korunmada uygun çeşit seçimi, ürün rotasyonu, bitki atıklarının değerlendirilmesi, yeşil gübreleme, organik atıkların kullanılması, hayvan gübresi ve biyolojik kontrol gibi yöntemler esas olarak belirlenmiştir.  Ekolojik tarım yüksek kaliteyi hedefleyen bir tarım sistemidir...

Devamını Oku