Lisinia Doğa “eğitim” kavramını toplumsal gelişim ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak görmektedir. Bu temelden yola çıkarak merkezde yapılan tüm uygulamalarda farklı nitelik ve yaş gruplarına hitap edecek eğitim çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu eğitimlerin tümü uygulamalı olarak sürdürülmekte ve uzmanlar yardımıyla hazırlanan modüller gönüllüler tarafından 7’den 70’e tüm bireylerin katılımıyla uygulanmaktadır.

2011 yılında başlatılan Lisinia Doğa Okulu projesi kapsamında Burdur Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izin kapsamında Burdur ili, ilçeleri ve köylerindeki tüm ilköğretim ve lise öğrencileri belirlenmiş program dahilinde Lisinia Doğa Okulu’na katılmakta ve okuldan birer “Doğa Gönüllüsü” olarak ayrılmaktadırlar.

Lisinia Doğa Okulu kapsamında ;

  • Suyun Önemi ve Su Kaynaklarının Tasarruflu Kullanılması
  • Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Alınabilecek Önemler
  • Yaban Hayatı ve Önemi
  • Biyolojik Çeşitlilik
  • Organik Tarım Teknikleri ve Başarı Hikâyeleri
  • Zararlı Kimyasallar ve Kansere Etkileri

ve bunların alt başlıklarında yer alan onlarca konuyu kapsayan eğitim programları uygulanmaktadır. Program tüm okulların kendi bünyelerinde ve merkezde yapılan eğitimleri içermektedir. Dünya ve Türkiye’nin bir çok farklı bölgesinden merkeze gönüllü olarak destek vermek amacıyla gelen gönüllüler öncelikle merkezde bir iç eğitime tabi tutulmakta, sonrasında ise çalışmalara destek vermektedir. Lisinia Doğa; Doğa okulu etkinliklerini Burdur Valiliğinden alınan izinle köylere taşımış köy kahvelerinde de eğitim vermektedir,aynı zamanda davet edildiği üniversitelerde (MAKÜ, Atatürk Üniversitesi, AKÜ…) seminer dahilinde doğa okulu öğrencilere ulaştırılmaktadır. Bu güne kadar merkeze gelen tüm ziyaretçiler ve gönüllüler bu eğitim programına katılmış ve yaklaşık 45.000 bireye ulaşılmıştır.

Proje hali hazırda devam ettirilmektedir.