Ekolojik (Organik, Biyolojik) tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında alternatif olarak ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Kaynakların en iyi şekilde kullanımına dayanarak yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi korumayı amaçlayan ekolojik tarım sisteminde, sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçların ve hormonların kullanımı yasaklanmıştır.

Toprak verimliliği, hastalık ve zararlılardan korunmada uygun çeşit seçimi, ürün rotasyonu, bitki atıklarının değerlendirilmesi, yeşil gübreleme, organik atıkların kullanılması, hayvan gübresi ve biyolojik kontrol gibi yöntemler esas olarak belirlenmiştir.  Ekolojik tarım yüksek kaliteyi hedefleyen bir tarım sistemidir. Başlıca amacı toprak-bitki-hayvan ve insan arasındaki yaşam zincirinde üretim optimizasyonunu sağlıklı bir şekilde sağlayabilmektedir.

Ekolojik tarımla ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlar araziden rafa kadar ürünün izlediği tüm aşamaların kontrolünü ve sertifikasyonu zorunlu tutmaktadır. Sertifikasyonla, ekolojik ürün tüketerek hem sağlıklı yaşamayı hem de doğayı korumayı hedefleyen tüketicilere bir güvence verilmektedir. Ayrıca ekolojik üretim yapan üreticinin standartlara uygun üretimini belgelendirerek ispatlamasına ve ürününü hak ettiği değerde pazarlamasına imkan sağlamaktadır. (eto.org.tr)

Lisinia Doğa en önemli çalışmalardan olan Ekolojik Üretim / Doğa Dostu Tarım Uygulamaları (sıfır kimyasallı üretim) projesiyle birlikte merkezin kurulduğu günden beri yüzyıllardır bu topraklarda herhangi bir ilaç ve kimyasal madde kullanılmadan yapılmış kaliteli tarım uygulamalarından esinlenilmiş, günümüzün gereği olarak Organik Tarım Sertifikalandırma işlemlerine başlanmış, İMO Sertifikasyon kuruluşundan ekolojik üretim sertifikası 3.yılın sonunda alınmaya hak kazanılmıştır. Bu güne kadar merkezde bu kapsamda yapılan ve devam çalışmalar aşağıda şekildedir.

  • Merkez kurulduğu günden itibaren 2 yıl hiçbir tarımsal faaliyet yapılmamış ve tüm tarlalar dinlendirilmiştir. 
  • Takip eden 2 yıl içerisinde nadas çalışmaları yapılmıştır.
  • 5. yıl toplamda 85 dekarlık alana 10 bin meyve ağacı dikilmiş ve damlama sulama yöntemiyle sulanmaya başlanmıştır. (Merkeze gelen tüm ziyaretçilere ürünler dağıtılmaktadır)
  • Aynı yıl 90 dekarlık alanda domates yetiştiriciliği yapılmıştır. Toplamda 200 ton ürün elde edilmiş, üründen 8 ton salça,  2 ton domates kurusu üretilmiş ve kalan hasat tüm merkez ziyaretçileri ile paylaşılmıştır.
  • Aynı yıl 150 adet pepino fidesi dikilmiş, elde edilen 100 kg ürün merkez ziyaretçileri ile paylaşılmıştır.
  • Aynı yıl yöreye özgü çok eski tohumlardan karpuz ve kavun ekimi yapılmış, bundan 180 kg kavun/karpuz pekmezi yapılmış geri kalan ürün merkez ziyaretçileri ile paylaşılmıştır.
  • 6. ve 7. yıl üretilen meyvelerden 170 kg meyve kurusu, 340 litre şeftali kompostosu, 5 kg pepino pekmezi, 2 kg nar ekşisi, 45 litre karadut suyu, 15 kg armut marmelatı, 23 kg ayva pekmezi yapılmıştır. Tüm üretim gönüllüler ve merkez ziyaretçileri ile paylaşılmıştır.
  • 6. ve 7. yıl yöresel tohumlardan biber, domates ve kara patlıcan üretimi yapılmıştır. Bunlardan 73 kg domates biber sosu, 75 kg biber ve patlıcan kurutması yapılarak merkez ziyaretçileri ve gönüllüler ile paylaşılmıştır.
  • 6. ve 7. yıl 2 ton 300 kg fasulye, 400 kg barbunya üretimi gerçekleştirilmiştir. Ürünlerden 410 kg konserve üretilmiş ve tüm ürünler ziyaretçi ve gönüllüler ile tüketilmiştir.
  • 8. yıl tüm arazilere gül ve lavanta dikimi yapılmıştır.