Ülkelerin sanayi devrimiyle birlikte başlayan ekonomik kalkınma yarışı, teknolojik gelişmeler, nüfus artışı, insanların daha konforlu yaşam arzusu gibi nedenlerden dolayı özellikle son 50 yılda enerji tüketimi hızla artmıştır. Günümüzde tüketilen enerjinin yaklaşık %90’nını kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil kaynaklar ve nükleer enerji oluşturmaktadır. Fosil kaynakların rezervlerinin sınırlı olması, küresel ısınma, asit yağmurları vb. çevre ve insan sağlığına zararları ile özellikle 1973’te yaşanan petrol krizi gibi sebeplerden dolayı ülkeler bu kaynaklara alternatif olabilecek temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalara başlamışlardır.

Bu kaynakların başlıcaları güneş, rüzgâr, hidrolik, jeotermal ve biyokütle enerjileridir. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Güneşten dünyaya saniyede yaklaşık olarak 170 milyon MW enerji gelmektedir. Türkiye’nin yıllık enerji üretiminin 100 milyon MW olduğu düşünülürse bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi, Türkiye’nin enerji üretiminin 1.700 katıdır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde mevcut bulunan güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak Elektrik İşleri Etüd İdaresi tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat, günlük toplam 7,2 saat, ortalama toplam ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl, günlük toplam 3,6 kWh/m² olduğu tespit edilmiştir. Türkiye, 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir ve gerekli yatırımların yapılması halinde yılda birim metre karesinden ortalama olarak 1.100 kWh’lik güneş enerjisi üretebilecek kapasiteye sahiptir. Tablo 1’de Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri aylara göre dağılımı verilmiştir. Batı Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sonra en çok güneş enerjisi potansiyeline sahip ikinci bölgedir. Bölgedeki illere bakıldığında, üç ilde güneş enerjisi yatırımı açısından uygun değerlere sahip olduğu anlaşılmaktadır. (baka.org.tr)

Lisinia Doğa tüm bu veriler ışığında temiz enerji kullanımından %100 olarak yararlanmak amacıyla öncelikle temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla güneş panelleri sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

Merkez için hazırlanan %100 temiz enerji projesi kapsamında, aynı anda güneş, rüzgar ve sudan  yararlanılan sistem üzerinde projelendirme çalışmaları başlamıştır..